Liên hệ với cúng tôi

Công ty TNHH SX TM & DV Trịnh Anh được thành lập đầu năm 2017, tại một nơi ít phát triển về công nghệ thông tin với mong muốn khởi đầu cho một tương lai mới, chứng minh rằng công nghệ không bao giờ có giới hạn về địa lý, ý tưởng cũng như nguồn nhân lực. Chỉ cần có niềm tin cùng cách tổ chức hợp lý, bạn sẽ làm được.

Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, TT Madaguoi, Đạ Huoai, Lâm Đồng
Số điện thoại: 0906081284
Email: anhtuanblue@gmail.com